Home

Home
Home2019-11-15T12:08:01+00:00

Co-nexus

In de 21e eeuw draait alles om connecties, verandering en veerkracht. Organisaties werken in eco-systemen, en zoeken continu verbinding met spelers binnen en buiten. Die connecties zien, leggen en behouden, dat is waar Conexus in uitblinkt. Conexus Consultancy geeft advies en helpt u om duurzame relaties aan te gaan die echt een verandering te weeg brengen! We helpen u om nieuwe partners te vinden, banden met bestaande partners te verbeteren en te werken op platforms. Dit doen we op een manier die energie geeft en leidt tot handelingsperspectief.

Conex-us!

Conex-us

In eco-systemen is alles met elkaar verbonden. Dus als u echt duurzame impact wilt bereiken zult u continu verder moeten kijken dan uw eigen organisatie. De nexus-aanpak helpt u onderzoeken hoe u zoveel mogelijk positieve effecten (en zo min mogelijk negatieve effecten) kunt bereiken. Zo wordt uw organisatie veerkrachtiger en sluit deze beter aan op de huidige markt en maatschappij. Wij kunnen u helpen met co-creatie, multi-stakeholder dialogen, en partnership brokering om uw eigen nexus en eco-systeem te ontdekken.   En dit kunt u natuurlijk uitsluitend samen bereiken.

Co-nexus!

Consultancy

In deze nieuwe verbonden wereld staat u niet alleen. Conexus Consultancy helpt u op weg en zorgt dat er beweging komt. Die beweging zal daarna duurzaam voortduren, zodra u geleerd hebt hoe u deze kunt cultiveren. Conexus helpt u te bouwen aan een co-creatieve mindset voor uw organisatie. We helpen u met interne veranderingsprocessen, waaronder zelfsturend organiseren. En we helpen u met het ontwikkelen van uw eigen platform waarop uw nieuwe samenwerkingsverbanden zult ontdekken en cultiveren. Dat is advies waar u blijvend van geniet!

Conexus Consultancy!

Nieuws

Onze visie

Samenwerken

in

ecosystemen

Joint aspirations – Gemeenschappelijke ambitie

Werken over eigen grenzen heen krijgt alleen kans als er sprake is van een gesynchroniseerd belang en een gemeenschappelijke ambitie met partijen uit het ecosysteem. Het neerzetten van de juiste richting en het creëren van de juiste mindset is hiervoor essentieel, evenals het ontdekken van die belangen van verschillende partijen en hoe deze elkaar kunnen versterken. Het totaal levert uiteindelijk een beter resultaat voor elk van de partijen dan een eenzijdig gewin.

Joint resources – Gemeenschappelijke middelen

Met een gedragen gemeenschappelijk belang en ambitie zijn partijen bereid om hun afzonderlijke resources in te zetten voor het belang van het geheel. Door het benutten van de overvloed van resources van buiten bovenop de eigen resources ontstaat een hefboomwerking. Daardoor is er veel meer mogelijk dan vooraf gedacht en wordt er de basis gelegd voor het sneller en kosten-effectiever halen van resultaat.

Joint value – Gemeenschappelijke waarde

Door het beschikbaar stellen van een omgeving (platform), kunnen partijen uit het ecosysteem elkaar – als vanzelf – vinden. De gemeenschappelijk gedragen ambitie richt de energie en zorgt dat op die manier resultaat wordt behaald dat gemeenschappelijke waarde heeft voor alle betrokken partijen.

Onze mensen

Evert Jan neemt u mee in de wereld van morgen met een opvallende visie op het organisatielandschap van de toekomst. Is auteur van boeken als “Ecosystem for Business” en “Van CEO naar tuinman” en heeft ruime ervaring als innovatie- en projectmanager. Mede oprichter van Conexus Consultancy en ‘tuinman’ van het Business21 ecosysteem

Evert Jan van Hasselt
Founding partner

evertjan@conexusconsultancy.nl
06- 83601758
https://www.linkedin.com/in/evertjanvanhasselt/

Rianne gelooft in de kracht van samenwerking en helpt u mee om de juiste partners te vinden. Ze helpt u om uw initiatief groter en succesvoller te maken, samen met uw partners. Ze heeft ruime ervaring met het organiseren en faciliteren van co-creatiebijeenkomsten en evenementen. Ook heeft ze veel (wetenschappelijke) kennis op zak om u te helpen om samen meer impact te realiseren!

Rianne Strijker
Founding partner

rianne@conexusconsultancy.nl
06- 81151046
https://www.linkedin.com/in/riannevanasperen/