Projecten

/Projecten
Projecten2019-11-17T22:09:22+00:00

De Boswerf

De Boswerf is een zeer gewaardeerde locatie voor natuur- en duurzaamheidseducatie in Zeist. Al 40 jaar kunnen kinderen en hun begeleiders er spelenderwijs veel leren over diverse thema’s. Ook werkt de Boswerf samen met bijvoorbeeld scholen door lespakketten aan te bieden over de natuur. Gemeente Zeist en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) willen de Boswerf graag zien ontwikkelen en beter laten aansluiten bij de huidige tijd en maatschappij.

Daarom hebben zij Conexus consultants gevraagd om een proces te begeleiden waarin er samen met partners wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst voor de Boswerf. Er is een co-creatie bijeenkomst georganiseerd waarin met veel betrokken samen werd ontdekt, gedroomd, gecreëerd en mogelijk gemaakt. Dit resulteerde in een toekomstvisie voor natuur- en duurzaamheidseducatie voor de gemeente Zeist, verwerkt in een illustratie. Bekijk ook het video verslag van deze bijeenkomst.  Op 2 november 2018 kwamen belangrijke partners bij elkaar om de toekomstvisie handen en voeten te geven.

Het traject werd in 2019 voortgezet, met diverse partners werkte Conexus aan de eerste stappen om de visie te verwerkelijken. Zo is er dit jaar een groot duurzaamheidsfestival georganiseerd is samenwerking met Samen Duurzaam Zeist. Ook verbeterden we de online en offline vindbaarheid van de diverse groene organisaties in Zeist, zodat ze beter van elkaar weten wat ze doen aan duurzaamheid binnen gemeente Zeist. Tot slot hebben we een pop-up locatie geopend in Zeist, waar diverse groene organisaties een paar maanden gebruik van konden maken om elkaar te treffen, er samen aan projecten te werken en materialen te kunnen stallen. De projecten krijgen in 2020 waarschijnlijk een vervolg binnen Samen Duurzaam Zeist.

Samen Duurzaam Zeist

Samen Duurzaam Zeist is een beweging van betrokken burgers, bedrijven, organisaties en gemeente die samen werken aan duurzaamheidsdoelen binnen de eigen gemeente. Samen Duurzaam Zeist (SDZ) is ontstaan vanuit de Brede Milieu Visie die de gemeente samen met enkele burgers heeft ontwikkeld om doelen te stellen voor een klimaatneutraal Zeist in 2030. Daaruit zijn pijlers ontstaan die inwoners inspireerden om in werkgroepen aan de slag te gaan met kleine en grote projecten die resulteren in een beter klimaat en milieu, een circulaire economie, een groener landschap en een gezonder leefklimaat.

Conexus consultants stonden aan de wieg van Samen Duurzaam Zeist en hebben zowel meegedacht over de processen zoals (communicatie) middelen om zoveel mogelijk betrokkenen mee te laten doen in Samen Duurzaam Zeist. Al binnen een jaar is Samen Duurzaam Zeist een vorm van overheidsparticipatie geworden in plaats van burgerparticipatie. De gemeente Zeist is hier erg trots op zoals blijkt uit dit artikel. De video hiernaast is geschoten tijdens Duurzaam op Dreef, een succesvolle bijeenkomst waarin we lieten zien dat Samen Duurzaam Zeist volop groeit en bloeit.